Kinder sponsoring Moldavië

Waarom kindersponsoring ?

In Moldavië leven veel gezinnen in armoede, waardoor ouders niet in staat zijn goed voor hun kinderen te zorgen. Er is grote werkloosheid, er zijn weinig tot geen sociale voorzieningen, de gezinnen hebben vaak veel kinderen. Het ontbreekt deze gezinnen aan voedsel, warme kleding, schoenen en aan stookhout voor de winter. In de strenge winters is het vaak erg koud in de huisjes, omdat er niet voldoende stookhout aanwezig is. Hulp wordt gegeven aan: weduwen met kinderen, één ouder gezinnen, gezinnen waarbij de vader werkeloos is en gezinnen met een gehandicapt kind. Veel medische kosten moeten door de gezinnen zelf betaald worden, er ontstaan bij o.a. ernstige ziekten in zo’n gezin vaak grote financiële problemen. Marktwerking, doordat veel Moldaviers in West-Europa werken, heeft tot gevolg, dat de prijzen in Moldavié voor de achterblijvers, onbetaalbaar worden. Uw hulp maakt voor hun een bijzonder groot verschil. Het is een enorme bemoediging voor de gezinnen, velen ervaren het als: ”er wordt aan ons gedacht”.

De stichting: Hulp Oost Europa Texel werkt vanuit een christelijke levensovertuiging en wil dit door middel van deze kindersponsoring handen en voeten geven.

Er wordt al 26 jaar samengewerkt met de lokale contactpersonen. Zij zijn betrouwbaar en toegewijd in hun distributie van de geldelijke middelen.

De contactpersonen bezoeken maandelijks of tweemaandelijks (in de winter) namens de stichting deze gezinnen, zij brengen het sponsorgeld, geven geestelijke begeleiding en inventariseren de noden in de gezinnen.

De stichting: Hulp Oost Europa Texel wil deze gezinnen helpen met een kindersponsorprogramma. Het sponsorgeld wordt vaak besteed aan voedsel, schoolartikelen, schoenen en zo nodig medische kosten.

De sponsor in Nederland doneert een bedrag van € 30,- per maand voor een kind. U kunt een machtiging invullen waarmee u ons machtigt om met automatische incasso uw sponsoring te ontvangen op de rekening van de Stichting Hulp Oost Europa Texel t.g.v. "Kindersponsor project” NL66 RABO 0177 491 310.  

Van het kind dat u sponsort ontvangt u een foto en informatie over zijn/haar leven en waarom hij/zij gesponsord wordt. Gedurende de sponsoring wordt u minimaal eenmaal per jaar of vaker geinformeerd over uw gesponsorde kind. De stichting is ANBI erkend en fiscaal te verrekenen.

In principe wordt een kind gesponsord voor de tijd dat dit noodzakelijk is. De stichting stimuleert de gezinnen om uiteindelijk zelf in hun levensbehoeften te kunnen voorzien.

De gezinnen zijn vaak zo dankbaar voor de sponsoring, voor het feit, dat mensen naar hen omkijken in hun nood, dat ze er niet alleen voor staan. Veel gezinnen zien deze hulp als een teken van de liefde van God. 

Heeft u vragen of wilt u een kind sponsoren, stuur ons een e-mail, we proberen dan uw vraag te beantwoorden of u een sponsorkind voor te dragen, die u kunt gaan sponsoren.

vandervegte@wxs.nl

Sitemap