Organisatie

Bestuur van de stichting:

Voorzitter:                Mevr. R. van der Vis - Boks te Den Burg

Secretaris:               Mevr. A. Boks te Den Burg

Penningmeester:     Dhr. G.J. van der Vegte te Gouda

Bestuur:                   Dhr. A. van Ruijven, Leidschendam


Beloningsbeleid: 
In de statuten is opgenomen het volgende artikel 3 lid 5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het streven van de stichting is zo kosteloos mogelijk te werken. 

Doelstelling:
Hulpverlening aan noodlijdende mensen in Oost-Europese landen.

Indeling stichting:

De indeling van de stichting is als volgt:

De overkoepelende stichting "Hulp Oost Europa Texel" heeft 3 afdelingen:

Afdeling 1:
Naam: Goederen inzameling en hulptransporten
Locatie: Den Burg (Texel)

Een werkgroep van vrijwilligers verzamelt allerlei hulpgoederen, deze worden opgeslagen in Den Burg.
Indien er voldoende goederen zijn worden ze per vrachtwagen verzonden naar verschillende Oost Europese landen.

Afdeling 2:
Naam: Ouderensponsoring Moldavië
Locatie: Gouda

Het doel van deze afdeling is om ouderen in Moldavië te ondersteunen in hun leefomstandigheden,
dit door financiële adoptie van een oudere in Moldavië. Een lokaal netwerk van vrijwilligers bezoekt de
ouderen maandelijks en tracht deze ouderen te helpen waar mogelijk. 

Afdeling 3:
Naam: Kindersponsoring Moldavië
Locatie: Gouda 

Het doel van deze afdeling is om noodlijdende kinderen in arme gezinnen te ondersteunen d.m.v. sponsoring,
zodat ze voedsel ontvangen en middelen om naar school te kunnen gaan. Veelal is een heel gezin
geholpen met de financiële of materiële steun.

Sitemap