Ouderenzorg Moldavië

Waarom een ouderenzorg project ?

De ouderen in Moldavië leven veelal in bittere armoede en lijden regelmatig honger. Deze situatie is ontstaan door een aantal redenen. Eén reden, wat een algemeen probleem is, is de enorme geldontwaarding van de pensioenen van alle ouderen. En daarbij zijn er sociale voorzieningen in Moldavië aanwezig, maar er wordt bijna niets uitbetaald, omdat er geen geld is. Voor de ouderen zijn ook de medische voorzieningen zeer duur, een ziektekosten verzekering is er anno 2018 wel, maar de premie is onbetaalbaar voor de ouderen. De medische kosten moeten rechtstreeks worden betaald aan de verstrekker. De lokale kerk wil de ouderen wel helpen, maar heeft geen geld om de ouderen voldoende te verzorgen.

Zeven jaar geleden werden wij geconfronteerd met deze nood, door een oude vrouw, die huilend bij het hek rond haar stond. Zij en haar man moesten leven van een pensioen van € 18, - per maand. Zij hadden geen kinderen, die voor hen konden zorgen. De vrouw vertelde, dat zij 2 maanden tot God had gebeden om een verlichting van haar situatie. Wij mochten namens de mensen die ons ondersteunen vertellen: “U krijgt vanaf nu € 15, - per maand extra bij de € 18, - die u per maand al heeft”. Voor de vrouw een wonder van Gods trouw aan haar betoond.

Doelstelling                                                                                                                         

Leden van de kerk in Nederland ondersteunen de kerk in Moldavië financieel in de ouderenzorg. Leden van de kerk in Moldavië bezoeken de ouderen maandelijks voor steun, om te zien naar hen en te helpen waar nodig. Tevens delen ze  het evangelie van Jezus Christus met noodlijdende ouderen.

Organisatiestructuur
Nederland: Donatie en sponsoring door: Leden van kerken in Nederland o.a. Parousia Gemeente Zoetermeer, Kerken op het eiland Texel, Kerkleden uit Amersfoort en vrienden.
Projectleiding Ouderenzorg Nederland: Gert-Jan en Liesbeth van der Vegte te Gouda.                           
Moldavië: Verantwoordelijk voor ontvangst en distributie in Moldavië:

- Contactpersoon Moldavië: vrouw van Russische baptistenvoorganger in de hoofdstad Chisinau.
- Verantwoordelijk voor bezoek aan de oudere: Coördinator diaconie van betreffende kerk
- Verantwoordelijk voor afleggen van bezoek en geld: Diaconale zuster of broeder van de betreffende kerk.

Financiële structuur

De sponsor in Nederland doneert een bedrag van € 15,- per maand voor een oudere. Of een zelf gekozen hoger bedrag. U kunt een machtiging invullen waarmee u ons machtigt om met automatische incasso uw sponsoring te ontvangen op de rekening van de Stichting HulpOostEuropaTexel t.g.v. "Ouderenzorg project” NL66 RABO 0177491310.

Van de oudere die u sponsort ontvangt u een foto en informatie over zijn/haar leven en waarom hij/zij gesponsord wordt. Gedurende de sponsoring wordt u minimaal eenmaal per jaar of vaker geinformeerd over uw gesponsorde oudere. De stichting is ANBI erkend en fiscaal te verrekenen.

De coördinator in Nederland geeft via E-mail aan wie worden gesponsord en voor welk bedrag. De contactpersoon Moldavië ontvangt het geld en zorgt voor een betrouwbare distributie van de gelden aan de verschillende bezoekzusters of broeders. We werken al een periode van 21 jaar samen met deze contactpersoon.

De diaconale zuster of broeder geeft het geld in zijn/haar maandelijkse bezoek aan de oudere. Een tweede mogelijkheid is, dat de diaconale broeder of zuster levensmiddelen of iets anders brengt naar de oudere. De diaconale broeder of zuster is vrij in zijn of haar keuze te doen, wat het beste is voor de oudere.

Omdat het project kleinschalig is, is het mogelijk om het gesponsorde geld in zijn geheel zonder “overhead” kosten beschikbaar te stellen aan de oudere, dus € 15, - of hoger. Om de kosten van het project laag te houden, vindt contact zo veel mogelijk digitaal plaats via e-mail.

Zijn er vragen of wilt u informatie of eventueel extra giften versturen naar uw oudere, dan kan dit, via het e-mail adres vandervegte@wxs.nl.

 

Sitemap