Privacy regelement

 

Stichting Hulp Oost Europa Texel te Den Burg (Texel)

 

Privacy protocol 2018

 

Stichting Hulp Oost Europa Texel werkt conform een privacy protocol, conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan op 25 mei 2018.

 

a. Van alle aangesloten vrijwilligers leggen wij vast: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en een emailadres.

 

b. Periodiek wordt er een nieuwsbrief en/ of informatie per email rondgestuurd naar vrienden, familie, donateurs en andere belangstellenden. Voor deze mailgroep is alleen een naam en emailadres vastgelegd.

 

c. Van financiële donateurs leggen wij uitsluitend de persoonsgegevens vast, overeenkomstig met de regelgeving (bewaartermijn) van de Belastingdienst.

 

d. De stichting plaatst op haar website alleen een logo en website van andere organisaties, bij een akkoord van de desbetreffende organisatie.

 

e. Alle betrokkenen hebben het recht om haar of zijn persoonsgegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het verzoek kan per e-mail, mondeling of telefonisch worden ingediend.

 

f. De stichting verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

 

g. De ICT systemen waar de stichting bestanden met persoonsgegevens bewaard of waarmee de stichting toegang krijgt tot deze bestanden, zijn beveiligd tegen hacken, virussen en malware.

Sitemap